تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

;)

نمیدونم


دلم خیلی گرفته بود بیرونم خیلی هوا سرد


رفتم یه دوش گرفتم


اومدم نشستم روی صندلی با یه چای خیلی گرمدو دستی لیوانو گرفته بودم


گرمیش تنمو به لرزه میاورد


فک کن....


کناره شومینه چه حسی بهت میده


با یه آهنگی که خیلی دوسش داری


واقعااا


حالتو عوض نمیکنه؟؟؟


چراا میکنه..


بلند میشی.


از روی میز روزنامه رو ور میداری


دوباره میای کنار شومینه


لیوانو ور میداری


میبینی تموم شده


صدا میزنی


عشقم اگه ضحمتی نیست برام یه چایی بیار:)


اما ولی


صدای سکوت


آبو آتیش میزنه :(


یادت میاد رفته...

.

.

نگران نباش


عشقم هنوز پیشمه


یادم رفته بود


با مامانش رفته مزون  :D


حالا ادامه ی داستانم بعدا میگم


فک کنم برگشت


خدافظ

;)