تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای کاش روزگارم,گرم بود

تنها پناهم,یه آغوش نرم بود

نه یادت در دلم,تنها یه درد

اما تو هستی,با یه مرد

که نامش در دلم فریاد مرگ

قلب من جا ماند,زیر کوله بار برگ

 

نوشتم جای دردانم

که دستانم

..

لرزه دارند

..

کجا ماندی بی قراری میکنند

ش"ع"ل"ه