تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امشب دلم خیلی عجیبه,حال خوشی نیست

بگو امشب دلم مست کسی بود که از دستم پرید

امشب چرا ماه,آسمان را میکند باز

چرا خاک زمینم,بی پناهی میکند با وجود یار

جرو مدی نیست در دل,چرا پس غوغا میکن با وجود دل

آبی ز قلویم نمیرفت بگویم یا حسین

یاد آن حضرت,که بغذم را شکست

تا که فهمیدم ز دستش بود آب

با نگاهش,دلش را کرد سیراب

ولی ریختش پیش قطره های آب

دلش بود پیش اصغر پیش تفلان

که دائم ز گوشش بود,عمو بیاور برایم آب

حال که میگویند برگرد عمو جان

ای عمو کجا رفتی که دستانت چنین شد

کجا رفتی سینه ات پر از خون جگر شد

ولی افسوس.....

مشک آب هم شرمنده ی عباس شد