تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

دیگر جای فراری نیست خسته ام از تنهایی

هرکس که میرسد میزند بر تنم عشق داغی

قول داده بودم عاشق نشوم

اما نشد

زندگی طعم خوشی نیست بدون عشق

ولی عشق تلخه بدونه کسی که نباشه

 

میدونی دلم چی میخواد

میخوام برم اون بالا ها

بین زمین و مقصدِ بین فِراق

قُربت و دلتنگیااا

میخوام کسی به جز خدا

نباشه بین راااه

گوشام دیگه پر شده از دوست داشتن و تنهام نزاریااا

 

میخوام برم

جایی باشه آروم باشه یکرنگ باشه

کسی باشه که با بی کسیات ازت کسی رو بسازه

نه با تو پیش یکی تنها بسازه

این روزا با هر سازی که میشنوم میسازمش

 

دوست داشتنام از تنهاییم نیست

از این قلبمه

که هدیه میدم برات

 

بخند شکستی قلبمو

اما اونی که تو این بازی شکست خورد تو بودی

 

شکستنمو هیچکس نفهمید جز خدایم

اما شکستنتو همه فهمید در مقابلم