تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

بیا آرام جانم نوازش کن

تنم سردِ

 

بیا آغوش تو تنها برایم پناهه

 

خودم را میکنم گم

نمیدانم کجایی تو

 

نزن حرفی

دلم تنگه

 

دلم تنها فقط

مرحمِ قلبه

 

چشام پُر میشه از اشک

دلم پَر میکشه از درد

 

نزن حرفی

مرا محکم بگیر در آغوشی

 

تنم از تو نمیخواهد شود دور

اما جاذبه

مارا میکند دور