تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

 

چقد زیباست

وقتی تنت همرنگ دریاست

 

چقد زیباست

وقتی که ابرا میبرند از یاد غمها

 

چقد زیباست

وقتی که قلبم پر میشود از یاد تو

 

چقد زیباست

باران نم نم روی انگشتانه پایم

 

چقد زیباست

ولی زیبا تر از تو کسی نیست همیار

تا مرا دور سازد از این غمها

 

چقد زیباست

دلم میخواهد از دنیا,نسازد دور,مارا

 

چقد زیباست

ولی زیبا تویی ای یار

 

چقد زیباست

خواهری مثل کمند,که از بودن کنارت

میکند روشن

دله پر درد و خاموشت

 

نشو دلگیر از این دستم

بدان من هم نشستم کنارت

تا آخر عمر پیش پایت مینوازم

 

مینوازم

 

مینوازم