تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

این روز ها میفهمم کسی برای هر کس نیست...

دلی برای همدرد نیست...

 

نگاهی برای خاستن نیست...

دستی برای نیازی نیست...

 

بوسه ای برای آرامش نیست...

نفس برای زنده ماندن نیست...

 

این روز ها میفهمم که اینها همش عادت است...

میفهمم ولی فهمش برایم کافی نیست...

 

شاید عشق همان عادتی بود که تو به من داشتی