تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

تنم یک وجب جا میخواهد پر از بوی تن تو

پُر از نوازش تو 

 

که دستانم لای موهای تو باشه

 

دوست دارم سینه ای پر از موهای تو

قلبی پر از عشق زیبای تو باشه

 

دلم تنگ است برای تنها صدای نفست

تنها لبان عسلت

تنها نگاه دیدنت

 

شب و بی تو چقد صبحش کنم

دلم را  میکنم از گل برایت پُر

 

نگو در نبودم  نیست مرا  از تو

نگو چشمان من اکشی ندارد از نبود تو

 

دیگر نگو از من از خود بگو تنها کجا رفتی بدون من

 

 

برو هرجا که هستی با هرکه هستی نبر از یاد خاطراتم را