تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

معنی حرفایت امروز,زندگی را از وجودم  سُرب میکرد

 

غصه های شبِ غمناک مرا,تا به امروز تو درمان کردی

 

تهِ جیبم پول برگشتی نبود از روز,ولی دادم به یک شاخه ی رز

 

سر کوچه به احساسم چنین گفتم:

کمی طاقت بیار,گرمی تنها لبش,بوسه خواهد زد بر دست سرم

 

کوچه را پیچیدمو دیدم که دستش,بر این قلبم مشت میزد

 

خسته از دنیا,خسته از آنان,چرا دیوار  قلبم را شکافت.....

 

 

کاری نکن چشمان من اشکی شوند

 

نمیاد مگه یادت که میگفتی اگه اشکی به چشماتم بیاد میمیرم از دلتنگیا

 

چرا کردی چنین با این دل زخمی

 

زخمی به روی قلب من عالمم را تو کردی زیر درد

 

گرفتی قلب من را بردی از یارم

 

ولی امشب دلم میخواد که تنها من ببارم