تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

قسم  به سرخی قلبت..................که قسمتِ قلبم نشد هرگز

 

همان حرفا,که میگفتی نرو از پیشِ من هرگز

 

قسم به اشک چشمانت............چگونه دوریم را با این همه درد به خواب آورده ای

 

صدای درد تنهایی,آدمی را کر میکند

 

چگونه خوابشان کردی؟؟؟

 

ناگهان ندا آمد.......

 

وقتی تو را خوامت کند درد هم خوابش میکند