تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

غمی از عشق, کنار قلب من رنگین کمانی ساخت

 

همه از دیدنش عکاسو عالم را به در ساخت

 

همه گفتن چه پرنگ و چه خوشرنگ 

 

بیا بنگر که این دردا چقد بی رنگ و  پُر دردند

 

از این دامن نگیر, دست نیازت را

 

ببر بر روی قلبم همه حاجت روا هارا