تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

یه مقدمه که حرفه قلبه/یه مطلب که پر از درد

 

خیلی یا ازم شکستن/چه لحظه ها که در کنار هم نشستن

 

تنها موندنم مثل دریا غمه/زیر دستم خنجر رفیقام پر از درد

 

خونه جونم بنده تو رگم/تو بنده خونم نپرس از این غمم

 

این منم یه sermon/یه ساحل صدای بی موج

 

این منم نپرس ازم/تو جای من جواب هر سخن

 

مردم از غم/چرا صدا نیست که حرف زد

 

زدم به اوج جنگل/تا بشنوی از این دردم

.

.

.

.

.

.

sermon