تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon
http://uupload.ir/files/2v1_sermon12.jpg 

آخر قصه‌ها را دوست دارم

 

آخر قصه‌ها به من آموختند

 

آن کسی که همیشه فکر می‌کنی

 

همیشه آن کسی نیست که فکرش را می‌کنی

 

و قهرمان

 

کسیست که تا صفحۀ آخر

 

حقارتش را از تو پنهان می کند