تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon


http://uupload.ir/files/otjn_img1455480967402.jpgمن همان خانه ی ویرانم


همان گمشده ی ویــــــــران تودر خاک ایــــــــــرانم


تو در رویــــــای من پنهانتنها منم تنها تویی


از انتها اول توییخار گشتم ٬ گذشتم ٬ فلک از میان برداشت


منه خارگشته ی ویران را چرا ؟


 

تا نیایی از این خار گل نمیروید