تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon


ناله زدی بر دل من

 

تا که هوایی شوم

 

آمدی از راهم کن

 

نقش خرابم  من

 

تا که نیاید این دل

 

با تو بهاری نیس

 

بی تو مرا در دل

 

آبه فراتی نیس

 

آمدی از راه دل

 

زیبای رخت مستیس

 

رفته به سویت عاشق

 

جان بسپارد در عشق

 

تا تو مرا یادی کن

 

از غم دوران من

 

میگزرم از تو

 

راحت راحت شو

 

ناگه که برخیزم

 

پیشانیه من بر سنگ

 

خوابیده بر دل

 

عالم که هستیس

 

نامت مرا در دل

 

دیوانه ی مستیس

♥ ♥

اینم یه شعر از ته ته دلم برات

امیدوارم که خوشت بیاد

شب همگیتون خوش

کوچیک شما sermon