تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon


فرار از غم تنهایی

 

کنار ساحلی از موج,که تنهایی

 

دور هم بودیم اما چه حالی

 

 وقتی که جایت,دلم را میکند خالی


آری....


دور من پر بود از  هر کسی

 

اما کنارت جای آن مــرد....

 

منتظر بودم ببارد باران رحمت

 

بیخیال

 

دروغ چرا...!!

 

دلم دنبال محبــــت بود

 

گرمی آغوش

 

که بویش مرهم دردای من بود

 

ساحل بی موج دریای غم دارد

 

نزن ساحـــــل

 

که ساحل از غمت خشکیده باران است

 

 بزن بر موج

 

ساحلم را کن تو از غم

 

 اوج نــــــــــــــور