تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon
http://upload7.ir/imgs/2014-02/86107731200534058655.jpgنوشتن را یادت دادم

خواندی برایم


چندین سال با من گذشتی


آخر...


کاغذت را برایم نا مه کردی


برایت دادم نمره ی بیست


حرف دلی را نوشتی که در زبانت نیست


شبی در آن نامه دیدم,شعری از حافظ


به چشمم خورد,شعری از خداحافظ


دلم لرزید


قلم تاب دردم را که فهمید


جوهرش ریخت


کاغذی که روی دیوار چسبیده به میخ


خاطره ی دل انگیز


چرا چنین کردی


مگر آموختن جرمش این است


با سردیه نگاهم


رو به آسمانم


لب به سخن گفتم


صدا آمد


او کور بود تو بینایش کردی


دید که دنیا آنچه بود تو راست میگفتی


و من فهمیدم آنچه کردم


خودم کردم


حالا...

.

.


گذشت چندین سال


دیدم آشنایی می آید


از لرزه های دلم فهمیدم کیست


نزدیکم شد


توجه نکردم


ولی از چهره اش معلوم بود


پشیمان است


گفتم دنیا زیباست؟؟؟؟


نگاهم کرد


گفت


دنیا زیبا بود


گشتم


اما جایی بهتر از آغوشت نبود


تو زیبایی هارا برایم آموختی


اما در آغوشتبدون آغوشت


دنیا همان دودو دم است که میبینیتقدیم به تمام عاشقان


sermon