تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

  

  

 

    میگی بازم بشینیم کناره هم/مثل قدیما بگیم بخندیم/گفتم کودکی

 

    مرد/میگی از این دردام یه شعری برام بساز تا دلم آروم بگیره/آخه

 

  میدونی دیگه شعری نازل نمیشه/میگی فقط بخند/گفتم خنده دیگه

 

 رو لبم جا نمیگیره/دیدم گریه کردی/اخه روی تخت نمیشه حرکتی کرد/

 

 دیدم سرتو گذاشتی رویه سرم/اگه بری من چیکار کنم/میخوای شب

 

تا صبح واست گریه کونم/یا اینجا فقط به انتظارت بشینم/گفتم این قطره

 

هارو میبینی/اینا از اول میدونستن/اینجا خیلی ساکت شد/واسه رفتنم

 

دلگیر نباشید/درد تنهایی بود /خیلی وقته که تو دلم مونده/که هرکسی

 

   اومد فقط یه ضربه/جونمو گرفت تو دستش/فشار میداد مگه چیکارت

 

      کرده/نمیخوام از این حرفا بزنم/سرتو از رو سرم وردار که خیلی

 

   سخته/چشماتو وا کن بیا تو حسم یه لحظه ماله من باش/ من میرم

 

واسه همیشه ولی سرمون به دنبال چیزه خاصه که شاید برگرده/تو هم

 

      مثله منی/مشکل اینکه هم درد نداری/از یکی تو این دنیا خوشم

 

    اومد/اونم خواهر عزیزم که تو تنهایی هم دمم بود شیمااااااا بهترین

 

            خواهر دنیا و بهترین دوست که جونم فدای سرت باد