تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

                                    بهاربیست                   www.bahar22.com

هیییییییی/ما هم دوست داشتیم در کناره هم باشیم/ما هم دوس داشتیم مثل بقیه خوش باشیم/خیلی شنیدم که میگن پول محبت میاره/ولی تویه پول چیزی به اسم محبت گمه/چطور محبت میاره/پول ارزش خاصی نداره/فقط پول نداشته باشی ابروت میره/اره تنهایی عذاب شده/سرمون نمیخواد این تنهاییرو ببنده/چون دوس داره که همه بخنده/مگه نمیگید با پول میشه محبتو خرید/پس حتما میشه غمو هم بگیریم/من غمو گرفتم از همه به دل که خوش باشید/ مشکل نه از دوختر نه از پسر/فقط زیاده روی بود/که اون هم گذشت/غم شکست عشقی نیست/غم فشار زندگیست/که پدر فقط زورش میرسه به فرزند/فرزندی که نمیتونه تصمیم بگیره/پس واسه فرداش چطوری تصمیم بگیره/ قلبم درد گرفت از این حرفام/کاش دیدهامون عوض بشه تو این روزا/ هییییییییییییییییف که دیر شد.................