تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

مرا نفرین کن


کسانی که دعایم کرده بودند


زندگیم را بد گرفت


شاید اینبار


زندگی مرا وِل کند


برای همیشه