تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

 

برایم از انتظار جمله ای خواندی....

نوشته ای بود که یادم میرود از خواندنش....

همان نوشته ای که مرد زیر باران بود....

انتظارش تنها صدایش بود....

چون مرد تنها میشنید....

آن مرد بی کسی هایش تنها آرام جانش بود....

آن روز باران آنچنان میکوبید بر زمین خاک را ویرانه میکرد....

به دنبال دستی بود که تنها یاریش میکرد....

ساعتی همچون گذشت....

انتظارم پایان رسید اما هنوزم او آرام جانش بود....

نشستم ببین چه خواهد شد....

همان لحظه زنی دیدم....

به دستش بود یک گل....

آمد به سوی او....

گل را گذاشت رفت اما که بی حرف....

مرد گل را برداشت کمی بو کرد....

دیدم حرف میزند با گل....

به خود گفتم بی گمان دیوانه است....

زیر باران این انتظار....

 که با خود بحرفی....

آن هم با یه گل....

از جا برخاستم که بروم....

دیدم صدایم زد....

برگشتم گفتم با من بودید....

گفت به جز تو مگر کسی هم هست....

گفتم نه ولی اخه شما که نمیبینید....

گفت پسر هرچیز که دیدن نیست....

هر عشقی که لمسی به این تن نیست....

هر سخن شنیدن نیست....

خندیدم بر لب اما صدایم در نرفت....

بهم گفت اگر قلبت مثل دستت بود قدرش را بدان....

اگر زبانت مثل دریا بود جوهرش کن تمام دریارا....

اگر تنت ضریح مرحم بود لمسش کن تمام تن را....

اما شما عشقتان...

 تنها لب است و حرف....

تنها دست است و تن....

و تنها دروغ است به زبانی که نمیفهمید اما معنیش را هم میکنید.....

بلند شد رفت وگل جا ماند روی نیمکت....

ومن ماندم زیر باران با گل....

با پر از حرفای او.....

عشق ما چیست و عشق او دریا....
http://uupload.ir/files/jf56_6.jpg
 

 

ﻧـﯿــــﺎﺯﯼ ﺑــِـﻪ ﭘــَـﺮﻭﺍﺯ ﻧـﯿـــﺴـﺖ

ﻫَـﻤـﯿــــﻦ ﭘـــﺎﺋـﯿــﻦ ﺑـﺎﻟـــــﺎﺗَــــﺮ ﺍﺯ ﺧِﯿـﻠـــﯿـﺎم

http://uupload.ir/files/bkj9_sermon11.jpg

 

 

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن


ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!

 
http://uupload.ir/files/2v1_sermon12.jpg 

آخر قصه‌ها را دوست دارم

 

آخر قصه‌ها به من آموختند

 

آن کسی که همیشه فکر می‌کنی

 

همیشه آن کسی نیست که فکرش را می‌کنی

 

و قهرمان

 

کسیست که تا صفحۀ آخر

 

حقارتش را از تو پنهان می کند

http://uupload.ir/files/6lx9_img_2487.jpg

آهسته بیا


چیزی هم ننویسنظر هم نگذارهمان که بخوانی بس است

 


من به بی محلی آدم ها عادت کرده ام


http://uupload.ir/files/09pc_img_2880.jpg

گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی...

چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته...

جاذبه ی زمین نیست...


http://uupload.ir/files/otjn_img1455480967402.jpgمن همان خانه ی ویرانم


همان گمشده ی ویــــــــران تودر خاک ایــــــــــرانم


تو در رویــــــای من پنهانتنها منم تنها تویی


از انتها اول توییخار گشتم ٬ گذشتم ٬ فلک از میان برداشت


منه خارگشته ی ویران را چرا ؟


 

تا نیایی از این خار گل نمیروید