تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon
http://uupload.ir/files/jf56_6.jpg
 

 

ﻧـﯿــــﺎﺯﯼ ﺑــِـﻪ ﭘــَـﺮﻭﺍﺯ ﻧـﯿـــﺴـﺖ

ﻫَـﻤـﯿــــﻦ ﭘـــﺎﺋـﯿــﻦ ﺑـﺎﻟـــــﺎﺗَــــﺮ ﺍﺯ ﺧِﯿـﻠـــﯿـﺎم

http://uupload.ir/files/bkj9_sermon11.jpg

 

 

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن


ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!

 
http://uupload.ir/files/2v1_sermon12.jpg 

آخر قصه‌ها را دوست دارم

 

آخر قصه‌ها به من آموختند

 

آن کسی که همیشه فکر می‌کنی

 

همیشه آن کسی نیست که فکرش را می‌کنی

 

و قهرمان

 

کسیست که تا صفحۀ آخر

 

حقارتش را از تو پنهان می کند

http://uupload.ir/files/6lx9_img_2487.jpg

آهسته بیا


چیزی هم ننویسنظر هم نگذارهمان که بخوانی بس است

 


من به بی محلی آدم ها عادت کرده ام


http://uupload.ir/files/09pc_img_2880.jpg

گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی...

چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته...

جاذبه ی زمین نیست...


http://uupload.ir/files/otjn_img1455480967402.jpgمن همان خانه ی ویرانم


همان گمشده ی ویــــــــران تودر خاک ایــــــــــرانم


تو در رویــــــای من پنهانتنها منم تنها تویی


از انتها اول توییخار گشتم ٬ گذشتم ٬ فلک از میان برداشت


منه خارگشته ی ویران را چرا ؟


 

تا نیایی از این خار گل نمیروید